Mališani posjetili Reciklažno dvorište i Kompostište

U ponedjeljak 07. svibnja dvije skupine mališana iz dječjeg vrtića Tratinčica su posjetile Reciklažno dvorište i Kompostište.

Djelatnici komunalnog sektora objasnili su im i prikazali cijeli postupak razvrstavanja korisnog otpada na Reciklažnom dvorištu. Posjetitelji su sa sobom donijeli otpad koji su morali odložiti u predviđene spremnike.
Objašnjen im je proces recikliranja korisnog otpada od početka do kraja i istaknuta važnost pojedinca u odgovornom odlaganju otpada u posebne spremnike. Naučili su i da se reciklažom jedne tone starog papira spašava 14 do 17 zrelih stabala, a štedi se voda i energija.
Na Kompostištu je objašnjen i prikazan postupak proizvodnje komposta i cijeli proces kompostiranja te su mogli vidjeti kako se od bio-razgradivog otpada dobiva višestruko koristan kompost u vidu prirodnog gnojiva za biljke, iskoristiv u povrtlarstvu, voćarstvu i proizvodnji cvijeća.
Ukazano je na važnost komposta kao zamjene za umjetna gnojiva, čija dugoročna upotreba onečišćuje i osiromašuje tlo.
Ovo je bio još jedan u nizu posjeta u svrhu podizanja ekološke svijesti i učenja najmlađih odgovornom ponašanju prema okolišu.