Brinimo o okolišu zajedno

Svjetski dan zaštite okoliša (World Environment Day) obilježava se 5. lipnja u više od 140 zemalja s ciljem promocije važnosti zaštite okoliša i poziva javnosti na djelovanje. Ovogodišnjim sloganom „Beat Plastic Pollution“ (Suzbijmo onečišćenje plastikom) Ujedinjeni narodi šalju apel za racionalno korištenje te hitno smanjenje proizvodnje i potrošnje plastičnih materijala, koji sve više opterećuju okoliš i prirodu.

Uza sve izazove, s jasno definiranim principima i ciljevima te energičnim djelovanjem, okoliš je moguće dugoročno očuvati. Od osobite je važnosti zaštita okoliša i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem, sprečavanje onečišćenja okoliša, jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera.

Komunalac svojim aktivnostima nastoji dati snažan doprinos podizanju svijesti javnosti o potrebi očuvanja okoliša i prirode u svim oblicima gospodarskog i društvenog djelovanja.

Tako je od 01. siječnja 2018. godine do danas održano više od 10 edukacija o otpadu, jedna akcija „Blagdanske lampice skinite i za okoliš se pobrinite“ kojoj je bio naglasak na smanjenju otpada, posebice miješanog komunalnog otpada i otpada kojeg se građani rješavaju na ekološki neprihvatljiv način.

 

 

Četiri posjeta školaraca i vrtićaraca Kompostištu i Reciklažnom dvorištu s ciljem podizanja ekološke svijesti i učenja najmlađih odgovornom ponašanju prema okolišu. Prilikom posjeta objašnjen im je proces recikliranja korisnog otpada od početka do kraja i istaknuta važnost pojedinca u odgovornom odlaganju otpada u posebne spremnike. Naučili su i da se reciklažom jedne tone starog papira spašava 14 do 17 zrelih stabala, a štedi se voda i energija.
Na Kompostištu im je objašnjen i prikazan postupak proizvodnje komposta i cijeli proces kompostiranja te su mogli vidjeti kako se od bio-razgradivog otpada dobiva višestruko koristan kompost u vidu prirodnog gnojiva za biljke, iskoristiv u povrtlarstvu, voćarstvu i proizvodnji cvijeća.

Jedna kreativna radionica sa vrtićarcima „Od otpada do remek djela“ na kojoj su se od industrijskog otpadnog materijala izrađivali razni modeli vaza za cvijeće. Svrha radionice bila je poticanje svijesti od najranije dobi o potrebi ekološkog razmišljanja, odnosno odnosa prema sredini u kojoj živimo te vraćanja funkcionalnog i estetskog značenja odbačenim predmetima.

 

 

Obilježili smo Svjetski dan voda u vrtićima, tom prilikom djeca su ispisivala eko-poruke na temu „Čuvajmo vode“, gdje je svaka poruka odraz onoga što njima predstavlja i znači voda. Također su radili i pokuse s vodom, pa su tako osim osnovne provjere ima li voda boju, miris i okus, provjeravali i što tone, a što pluta na vodi. Tako su djeca uz pomoć pluta, matice, vijka, novčića, spužve, čavlića i ostalih predmeta istraživala i neposrednim iskustvom dolazila do zanimljivih spoznaja. Zbog činjenice da je život bez vode nemoguć, kao i činjenice da pitke vode ima malo, kvalitetna pitka voda smatra se najvećim prirodnim resursom današnjice. Zato je iznimno važno racionalno korištenje pitke vode te su djeca upoznata s načinima štednje vode u svakodnevnom životu.

Povodom Dana planeta Zemlje s djecom iz dječjeg vrtića Tratinčica uređena je Aleja uzdisaja te posađena Gupčeva lipa u našem središnjem parku. Ovom kreativnom edukacijom željela se skrenuti pozornost na važnost ekologije, sigurniju i zdraviju budućnost sredine u kojoj živimo i očuvanje planeta Zemlje, na najbolji način – kroz rad s mladima.

Cilj svih aktivnosti koje Komunalc provodi je podizanje ekološke svijesti i učenja najmlađih odgovornom ponašanju prema okolišu kako bi svima nama bio ljepši i ugodniji život u čistom i zelenom gradu.