Obavijest korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 07. lipnja 2018. godine, mobilno reciklažno dvorište nalaziti u Herešinu, kod društvenog doma, od 13:00 do 17:00 sati.