Obavijest korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici,
obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 16. kolovoza 2018. godine, mobilno reciklažno dvorište nalaziti u Štaglincu, kod društvenog doma, od 13:00 do 17:00 sati.