Obavijest o otpisu duga za fizičke osobe

 Na osnovi članka 10. stavka 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/2018), uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, Uprava je na 22. sjednici održanoj dana 21. rujna 2018. godine, donijela odluku kojom se pridružuje odluci Vlade Republike Hrvatske o otpisu dugova fizičkim osobama.

Odlukom Uprave Komunalca d.o.o. otpisuju se dospjeli dugovi svih dužnika fizičkih osoba Komunalca d.o.o. za koje je na dan 4. kolovoza 2018. nastupila nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje za ovršenika fizičku osobu sukladno članku 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 68/2018) i kod kojih nenaplaćeni dug na dan 21.09.2018. godine iznosi do 5.000,00 kuna nenaplaćene utužene glavnice uvećano za troškove postupka, pod uvjetom da ukupan dug nenaplaćenih utuženih glavnica po svim ovrhama dužnika za koje je na dan 4. kolovoza 2018. nastupila nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje nije veći od 5.000,00 kuna.

 

Prema članku 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje nastupa ako se tražbina iz osnove za plaćanje nije naplatila od ovršenika fizičke osobe – dužnika Komunalca d.o.o. u cijelosti u roku od tri godine od primitka u FINA-u i po toj osnovi za plaćanje nije bilo nikakvih naplata posljednjih šest mjeseci uzastopno s računa tog ovršenika – dužnika Komunalca d.o.o.

 

Dužniku se dug otpisuje samostalno danom stupanja na snagu odluke, bez potrebe podnošenja zahtjeva od strane dužnika.

O izvršenom otpisu dospjelog duga Komunalac d.o.o. obavijestit će dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.