Idealan kompost može biti i u Vašem vrtu

Biorazgradivi otpad prikupljen sa zelenih površina grada Koprivnice i Vaših okućnica ulazi u proces kompostiranja na našem kompostištu u Herešinu, Marovska 22, gdje nakon niza kontroliranih aktivnosti sukladnih i odobrenih od strane sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 nastaje visoko kvalitetan finalni proizvod – kompost.

Kompost kojeg nudi Komunalac redovno prolazi sve potrebne analize od strane ovlaštenih laboratorija (Agronomski fakultet sveučilišta u ZG, Euroinspekt-Croatiakontrola ZG) i kao takav ima karakteristike kvalitetnog organskog poboljšivača tla, što znači da se preporučuje koristiti ga kao organsko gnojivo.

Također, zbog svojih specifičnosti ima ulogu kondicionera, poboljšava strukturu i teksturu tla, uspostavlja bolje uvjete za rast korijena, dobru poroznost odnosno vododrživost i prozračnost tla, povećava mikrobiološku aktivnost kao i otpornost biljaka na bolesti i štetnike.

Upotreba :

Naš kompost preporučujemo koristiti kod pripreme tla za uzgoj povrća, začinskog, ljekovitog i ukrasnog bilja, prilikom formiranja cvjetnih ploha, prihrane u vinogradarstvu, voćarstvu u bilo koje doba godine na način:

1. miješanje s postojećim tlom do 20cm dubine u količini 7 litara/m2 (osnovna priprema)
2. unošenje u površinski sloj do 5cm u količini 5 litara/m2 (prihrana)
3. nanošenje na površinu tla u sloju od 2-5cm kao malč
4. miješanje za sadnju u posudi u omjeru 1:3

Primjena unošenjem u tlo do 20 cm dubine prije sjetve ili sadnje utječe na bolju strukturu, teksturu i hranivost tla, unošenje u plitki površinski sloj do 5 cm veći prinos i plodonošenje, debljim površinskim nanošenjem (u obliku malča) na očuvanje vodozračnih uvjeta, smanjenje rasta korova, brže zagrijavanje tla nakon zime.

Naš kompost djeluje u tlu 1-2 godine zavisno od kulture koja se uzgaja. Kulture koje stvaraju plod (paprika, cvjetača, kupus, brokula, krumpir, tikve, lubenica, rajčica i slično) zahtijevaju učestaliju prihranu.

Komunalac d.o.o. pruža Vam mogućnost dovoza željenih količina na kućni prag. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona:+385(48) 636 008 ili osobno na kompostištu u Herešinu, Marofska 22.