Raspored korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta za općinu Novigrad Podravski

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.), uz predočenje osobne iskaznice.

Naselje Lokacija Radno vrijeme/sati Datum/2019.
Delovi Pored vatrogasnog doma Delovi 07:30-08:30 05.03./02.07./05.11.
Novigrad Podravski Ulica Virovska nasuprot Doma kulture  

08:45-09:45

05.03./02.07./05.11.
Javorovac na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr 8 10:00-11:00 05.03./02.07./05.11.
Srdinac na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr 21 11:45-12:45 05.03./02.07./05.11.
Plavšinac pored kučice za sakupljanje mlijeka 13:00-14:00 05.03./02.07./05.11.
Vlaislav pored društvenog doma Vlaislav 07:30-08:30 12.03./09.07./12.11.
Borovljani pored društvenog doma Delovi 08:45-09:45 12.03./09.07./12.11.