DOMKO – kompost iz vašeg domaćinstva

Kompost kojeg nudi Komunalac redovno prolazi sve potrebne analize od strane ovlaštenih laboratorija (Agronomski fakultet sveučilišta u ZG, Euroinspekt-Croatiakontrola ZG) i kao takav ima karakteristike kvalitetnog organskog poboljšivača tla, što znači da se preporučuje koristiti ga kao organsko gnojivo.

ŠTO JE DOMKO?

DOMKO je kompost iz Vašeg domaćinstva. Biorazgradivi otpad prikupljen iz okućnica ulazi u proces kompostiranja, gdje nakon niza kontroliranih aktivnosti nastaje visoko kvalitetan finalni proizvod – kompost.

DOMKO je kompost I. klase prema analizi Croatiakontrola d.o.o. za kontrolu robe od 7.11.2018.

PRIMJENA:

Kvalitetna hranidbena svojstva DOMKA omogućuju Vam široku primjenu u raznim granama poljoprivredne proizvodnje.

DOMKO preporučujemo koristiti kod pripreme tla za uzgoj povrća, začinskog, ljekovitog i ukrasnog bilja, prilikom formiranja cvjetnih ploha, prihrane u vinogradarstvu i voćarstvu na način:

  1. Za povrtlarske kulture: miješanjem postojećeg tla sa 8-10 l/m2 DOMKA do dubine 20 cm
  2. Za cvjetne gredice : miješanjem postojećeg tla sa 8-10 l/m2 DOMKA do dubine 5-15 cm
  3. Priprema supstrata za lončanice – 1 dio DOMKA, na 3 dijela vrtne zemlje
  4. U konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za popravak biogenih svojstava tla preporučena količina DOMKA je 20-40 t/ha.

 

GDJE KUPITI DOMKO?

DOMKO možete kupiti na blagajnama u Upravnoj zgradi Komunalca, Mosna ulica 15 od ponedjeljka do petka od 7:00 do 16:00 sati te na blagajnama Gradskog groblja Koprivnice, ul. Ivana Česmičkog 28, od ponedjeljka do petka od 7:00 do 14:00 sati.

CIJENA KOMPOSTA – DOMKA

Jedinica mjere Ukupna cijena s PDV-om (kn)
Kompost – frakcije (16x8mm) kg 0,30
Kompost – frakcije (30x30mm) kg 0,20
Kompost – neprosijana frakcija kg 0,10
Kompost prosijani- 16x8mm (vreća 50l) kom 30,00