Kontejner za tekstil dobio novu lokaciju

Obavještavamo vas da je kontejner za tekstil smješten pokraj Upravne zgrade Gradskog groblja, u ulici I. Česmičkog 28, Koprivnica kod ulazne rampe.

Osim putem smeđeg kontejnera za tekstil na javnim površinama, tekstil je moguće predati besplatno i na reciklažnom dvorištu u ulici Adolfa Daničića 5 uz predočenje osobne iskaznice.

Unatoč tomu što na kontejnerima jasno piše za koju je vrstu otpada namijenjen kao i tome da se stalno radi na edukaciji građana o odvojenom odlaganju otpada i dalje dolazi do situacija da se otpad odlaže u prvi kontejner koji korisniku dođe „pod ruku“. Kako bi se osigurao red i kako bi očuvali naš okoliš, Komunalac je kontejner postavio u zoni video nadzora.

Pozivamo sve građane da  preko aplikacije Gradsko oko koja je besplatna, prijave nepravilnosti ako ih uoče, a gradske službe će ih riješiti. Tu je i besplatni info telefon: 0800 8848 i mail adresa info@komunalac-kc.hr na kojem su dostupne službe Komunalca.

Zahvaljujemo se svim građanima koji odgovorno postupaju s komunalnim otpadom te odvajaju otpad i odlažu ga u odgovarajuće spremnike s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta i zaštite okoliša.

Upute za korisnike – Što se odlaže u spremnik za tekstil ?

U spremnike za otpadni tekstil treba odlagati:

  • odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese
  • šešire i kape
  • torbe i krpene igračke
  • ostale otpadne tekstilne proizvode


U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:

  • obuću, kožne torbe
  • pernate jastuke, poplune


Recikliranjem korištene odjeće, i ostalih tekstilnih proizvoda, osiguravamo izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda.