Izmjene i dopune Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na katu Poslovnog centra „Pevec“ u Koprivnici

Sukladno Odluci Uprave broj: 9613/19  od 11. rujna 2019. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, raspisalo je Otvoreni javni natječaj za zakup poslovnog prostora na katu Poslovnog centra „Pevec“ u Koprivnici, Radnička cesta 10. Odlukom Uprave broj 11878/19 od 13. studenog 2019. godine donesene su 1. Izmjene i dopune Natječaja, a nakon toga pročišćeni tekst.

Dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku:
https://www.komunalac-kc.hr/otvoreni-javni-natjecaj-za-zakup-poslovnog-prostora-na-katu-poslovnog-centra-pevec-u-koprivnici-radnicka-cesta-10/