JAVNI POZIV – Prodaja poslovnih udjela u trgovačkim društvima KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o. i KOPRIVNICA OPSKRBA – opskrba plinom d.o.o.

Na temelju članka 412. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Društvenog ugovora Koprivnica Plin d.o.o., Društvenog ugovora Koprivnica Opskrba d.o.o. i Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkim društvima KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o. i KOPRIVNICA OPSKRBA – opskrba plinom d.o.o., broj 11913/19 od 14.11.2019. godine, Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. objavljuje Javni poziv prodaje poslovnih udjela u trgovačkim društvima Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o. i KOPRIVNICA OPSKRBA – opskrba plinom d.o.o.

Skip to content