Održan sastanak na temu dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

U srijedu, 27. studenoga u prostorijama Gradske uprave Grada Koprivnice održan je sastanak na temu dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN84/19), što ona donosi i koje su obveze lokalne samouprave i Komunalnih poduzeća od njenog donošenja.

Na sastanku, na poziv gradonačelnika Grada Koprivnice Mišela Jakšića, prisustvovali su gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić, direktorica Lukoma d.o.o. Ludbreg, Spomenka Škafec, predsjednica Uprave Komunalca Koprivnica Nataša Tetec, članovi Uprave Goran Međurečan i  Dubravka Horvat, direktor sektora gospodarenja otpadom Saša Grubačević, direktor Komunalnog poduzeća Križevci Martin Kozjak i voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša Dijana Mijač Dretar.

Uvođenjem novog sustava gospodarenja otpadom od 1.11.2018. godine, u skladu sa Uredbom o gospodarenjem otpadom, došlo je do velikih promjena za korisnike usluge kao i poslovanja  komunalnih poduzeća.

Gradovi Koprivnica, Križevci i Ludbreg u suradnji sa komunalnim poduzećima uveli su na području svoga djelovanja sve potrebno da bi se uskladili sa Uredbom o gospodarenju otpadom od uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom koji iziskuje velika ulaganja (nabava i podjela posuda za otpad, uvođenje sustava evidencija praćenja količina otpada i pražnjenja spremnika, nabava vozila, podjela izjava..).

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu 1. studenoga prošle godine i na temelju koje su donesene odluke, cjenici i drugi akti na razini jedinica lokalne samouprave, mora se mijenjati iako od primjene nije prošlo niti godinu dana.

U dopuni Uredbe dolazi novi izračun cijena minimalne javne usluge (fiksni dio) u kojem korisnici u kategoriji kućanstva moraju imati jedinstvenu cijenu minimalne javne usluge. Također, korisnici koji spadaju u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, moraju biti podijeljeni u 7 kategorija s jedinstvenom cijenom minimalne javne usluge unutar kategorije.

To znači da će oni koji rade najmanje smeća, npr. jednočlano ili dvočlano domaćinstvo, plaćati fiksni dio cijene kao i osmeročlana ili deveteročlana domaćinstva.

Problem je i pitanje kako kroz jedinstvenu cijenu fiksnog dijela postići obvezu o osiguranju primjene načela “onečišćivač plaća”, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge, ako su, primjerice, u istoj potkategoriji ambulanta obiteljske medicine i opća bolnica. Jasno je tko je veći “proizvođač”  otpada.

Temeljem navedenih stavaka cijene fiksnog dijela onih koji rade najmanje smeća će osjetno rasti, dok će onima koji rade najviše smeća cijene pasti.

Prijedlog od strane predstavnika Komunalnog poduzeća iz Križevaca je da se osnuje Udruga Komunalaca kako bi se uspostavila bolja suradnja i donošenja zakonskih akata u gospodarenju otpadom  Ministarstva za zaštitu okoliša i energetiku te Fonda za zaštitu okoliša jer su komunalna poduzeća glavni nosioci u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj.  Inicijativa je podržana od svih sudionika sastanka.

Kako bi se riješilo pitanje dopune Uredbe, na sastanku je usuglašeno od svih sudionika da je potrebno izmijeniti pojedine članke Uredbe jer ona donosi nepravedan obračun i povećanje cijena usluge odvoza otpada kod najvećeg broja korisnika (samačka domaćinstva, manji poslovni subjekti).

S obzirom da su gradovi Koprivnica, Križevci, Ludbreg jedni od lidera u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj, uz Prelog, Krk i Čakovec, potrebno je zajednički nastupiti prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kako bi se ispravile nepravde koje imaju za posljedicu podizanja cijena minimalne usluge za najugroženija (samačka domaćinstva, umirovljenici…) kućanstva ili mala poduzeća, a ne za one koji proizvode najviše otpada.