Pozivamo vas na javnu tribinu

U ponedjeljak, 23. prosinca 2019., s početkom u 13 sati u Gradskoj vijećnici Grada Koprivnice održat će se javna tribina na temu sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Sudionici javne tribine su:

  • Saša Grubačević, direktor sektora gospodarenja otpadom, GKP Komunalac
  • Slobodan Tokić, poslovođa radne jedinice čistoća i gospodarenje otpadom, Komunalac d.o.o
  • Marina Balala, viša referentica za gospodarenje otpadom, Komunalac d.o.o.
  • Anja Jakšić, viša referentica za gospodarenje otpadom, Komunalac d.o.o.

Održavanje ove tribine sufinancirano je sredstvima Europske unije u sklopu projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Herešin.