Održana javna tribina na temu sprečavanja nastanka otpada

U ponedjeljak, 23. prosinca održana je javna tribina na temu sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Ova tribina, u sklopu projekta Izgradnje Reciklažnog dvorišta Herešin, održana u Gradskoj vijećnici za cilj je imala dodatno osvijestiti građane o važnosti recikliranja.

Govornici Saša Grubačević (direktor sektora gospodarenja otpadom, GKP Komunalac), Slobodan Tokić  (poslovođa radne jedinice čistoća i gosp. otpadom, GKP Komunalac), Marina Balala (viša referentica za gosp. otpadom, GKP Komunalac) i Anja Jakšić (viša referentica za gosp. otpadom, GKP Komunalac) pohvalili su građane grada Koprivnice jer je zajedničkim naporima postignuto da se grad Koprivnica trenutno nalazi vrlo visoko na ljestvici odvojenog sakupljanja otpada sa stopom od 51,57%.

Uz detaljna objašnjenja kako i na koji način razvrstavati otpad, Saša Grubačević, direktor sektora gospodarenja otpadom, apelirao je na sve građane da razni glomazni otpad ne odlažu na divljim odlagalištima, već da otpad potpuno besplatno predaju na reciklažno dvorište u Dravskoj, a od siječnja i na reciklažno dvorište Herešin jer će tako sav otpad biti pravilno zbrinut kako bismo izbjegli nepotrebna onečišćenja okoliša.

Projekt „Reciklažno dvorište Herešin” uključuje izgradnju i opremanje novog i suvremenog reciklažnog dvorišta, koje će omogućiti kvalitetnije i učinkovitije gospodarenje otpadom, čišći okoliš te ostvarenje ciljeva predviđenih lokalnim, nacionalnim i europskim strateškim planovima. Otvaranjem još jednog reciklažnog dvorišta omogućit će se kvalitetnije i učinkovitije gospodarenje otpadom. Ukupna vrijednost projekta je 5,2 milijuna kuna od čega je 85 posto iznosa sufinancirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok je ostatak osigurao Grad Koprivnica.

Projekt novog reciklažnog pokriva administrativno područje grada Koprivnice i okolnih naselja Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec odnosno ukupno obuhvaća nešto manje od 31 tisuću stanovnika i gotovo 11 tisuća kućanstava.