Djelatnici Komunalca ove godine posadili 93 stabla

Djelatnici Komunalca ove godine posadili 93 stabla

Vrijedni djelatnici Komunalca i ove su godine nastavili sa sadnjom stabala na mjestima gdje su lani uklonjena, zbog toga što su se posušila ili zbog bolesti. Kod odabira stabala vodilo se računa da se posade vrste koje su tu bile i prije, osim na mjestima gdje su se ta stabla pokazala neotporna ili neadekvatna za svoju poziciju. Oko stabala postavljene su zaštite da ne dođe do oštećenja prilikom košnje te cijevi za navodnjavanje, kako bi se novoposađena stabla lakše zalijevala u ljetnim mjesecima. Prilikom sadnje koristio se DomKo uz dodatak zeolita, kako bi se u zoni korijena mladog stabla osiguralo dovoljno hraniva i vlage. Ukupno je posađeno 93 stabla i 30 sadnica ukrasnog grmlja, i to u Gradskom parku (29 komada), ulicama F. Galovića, I. Mažuranića, M. Krleže, Braće Radić, Hrvatskih branitelja i na trgu E. Kumičića. Posađen je novi drvored u Ulici Ž. Selingera, a podsađena su stabla u ulicama F. Gažija, Miklinovec, Braće Radić te ispred OŠ Đuro Ester.