Izmjene i dopune Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na katu Poslovnog centra „Pevec“

Izmjene i dopune Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na katu Poslovnog centra „Pevec“

Sukladno Odluci Uprave broj: 2499 / 20  od 12. ožujka 2020. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica donosi 2. Izmjene i dopune javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na katu Poslovnog centra Pevec.

Dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku:

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u PC Pevec – pročišćeni tekst