U GIS-u zelenih površina informirajte se o planu košnje trave

U GIS-u zelenih površina informirajte se o planu košnje trave

Geografski informacijski sustav – GIS zelenih površina kojeg možete pronaći ovdje, a u kojem možete saznati plan i raspored košnje trave na javnim zelenim površinama, ovog tjedna je ažuriran novim rasporedima košnje trave za ovu godinu. Osim toga, tjedni raspored košnje trave može se pronaći i na internetskim stranicama Komunalca i na ovom linku.