Donacija dezinficijensa privatnim domovima socijalne skrbi, udomiteljskim obiteljima te obrtima za čuvanje djece

Donacija dezinficijensa privatnim domovima socijalne skrbi, udomiteljskim obiteljima te obrtima za čuvanje djece

Grad Koprivnica i GKP Komunalac osigurali su 465 litara dezinficijensa za privatne domove socijalne skrbi i udomiteljske obitelji na području Grada. Donaciju su tijekom današnjeg dana korisnicima ustanova uručili gradonačelnik Mišel Jakšić te predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec i članovi Uprave Komunalca Dubravka Horvat i Goran Međurečan. Donacija udomiteljskim obiteljima dostavljena je Centru za socijalnu skrb Koprivnica koji će istu podijeliti svim udomiteljskim obiteljima na području grada Koprivnice, dok su obrti za čuvanje djece, njih 11, svoju donaciju preuzeli osobno u GKP Komunalac.
Svoju društvenu odgovornost i brigu o zdravlju zaposlenika i djece, Grad i GKP Komunalac nastavljaju i u ponedjeljak, kada će dostaviti donaciju dezinficijensa i dezinfekcijskog sredstva za ruke gradskim školama i dječjim vrtićima.
Tekst i fotografije: Grad Koprivnica