Obilježimo zajedno Međunarodni dan biološke raznolikosti

Obilježimo zajedno Međunarodni dan biološke raznolikosti

Ovog petka, 22. svibnja, obilježava se Međunarodni dan biološke raznolikosti. Komunalac će ovaj datum obilježiti istraživanjem gradskog parka i biljaka i životinja koji se u njemu nalaze, a vodit će ga Nataša Njegovec, naša inženjerka hortikulture, osoba koja koprivnički park poznaje u dušu i svakodnevno vodi brigu o njegovom zdravlju, ljepoti i funkcionalnosti.

Šetnja parkom započinje u petak u 14 sati kod paviljona, a namijenjena je svim građanima, od najmlađih do najstarijih, odnosno svima onima koji žele saznati kakve se biljne vrste kriju u parku i kakve se zanimljivosti vežu uz njih.

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibnja Međunarodnim danom biološke raznolikosti kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Republika Hrvatska pridružila se svijetu u nastojanjima za očuvanje biološke raznolikosti i unapređenje zaštite prirode, a Hrvatski sabor je, donošenjem Zakona o zaštiti prirode, odredio da se 22. svibnja na Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

Molimo sve koji će doći i s nama obilježiti Dan biološke raznolikosti da se pridržavaju mjera socijalnog distanciranja za vrijeme obilaska.