Usmeno javno nadmetanje (licitacija) isklikom na Gradskoj tržnici

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) isklikom na Gradskoj tržnici

Na temelju Odluke Uprave broj 2330/20 od 9. ožujka 2020. godine, Odluke Uprave broj 2869/20 od 27. ožujka 2020. godine i Odluke Uprave broj 4035/20 od 21. svibnja 2020. godine, te članka 8. Pravilnika o tržnom redu (Glasnik Grada Koprivnice broj 5/04, 3/08, 1/09, 3/09, 2/12, 1/17, 9/18), KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA) „ISKLIKOM“.

Predmet ponude su prodajna mjesta (stolovi) na Gradskoj tržnici Koprivnica na kojima se prodaje voće i povrće, presadnice, cvijeće i rezano cvijeće, te stolovi i rashladne vitrine za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda, mesnih prerađevina, svježih jaja i meda.

Licitacija isklikom za davanje u zakup stolova na Gradskoj tržnici