Javni natječaj – Gradsko groblje Koprivnica

Javni natječaj – Gradsko groblje Koprivnica

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (N.N. 19/98., 50/12., 89/17.) i sukladno Odlukama Uprave broj: 16003/18 od 19. 12. 2018. godine, broj: 16051/18 od 20.12.2018., broj: 6120/19 od 27. svibnja 2019., broj: 13262/19 od 19. prosinca 2019. godine i broj: 5279/20 od 3. srpnja 2020. godine KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica, objavljuje Javni natječaj kojim daje na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu, napuštena i neregistrirana grobna mjesta na Gradskom groblju u Koprivnici.

DOKUMENTACIJA:

Javni natječaj – Gradsko groblje Koprivnica

shares