Projekt dogradnje kompostane sve je bliže realizaciji, u tijeku su posljednje provjere za dodjelu bespovratnih sredstava

Projekt dogradnje kompostane sve je bliže realizaciji, u tijeku su posljednje provjere za dodjelu bespovratnih sredstava

Projekt ‘Dogradnja, unaprjeđenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu’ kojeg je Komunalac d.o.o. Koprivnica u svibnju ove godine prijavio na natječaj „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ ušao je u treću fazu.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koje ocjenjuje prihvatljivost ovog i sličnih projekata u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.’ završilo je drugu fazu, provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti i ocjenu kvalitete. Trenutno je projekt na odobrenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje se provjerava prihvatljivost izdataka.

Ukupna vrijednost investicije dogradnje i opremanja kompostane u Herešinu iznosi 12.971.068 kuna.

Komunalac d.o.o. Koprivnica ovim projektom želi dograditi, unaprijediti i opremiti postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u prigradskom naselju Herešinu.

Postojeće stanje obrade biootpada podrazumijeva kompostiranje na otvorenom, što znatno usporava i otežava proces kompostiranja, zbog atmosferskih prilika. U studenom 2018. godine Komunalac je povećao uslužno područje, odnosno povećao se broj općina u kojima obavlja skupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada. Osim na području grada Koprivnice otpad se prikuplja i u općinama Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac. S obzirom na povećanje uslužnog područja, zadovoljavanju nacionalnih i europskih direktiva, količina sakupljenog biootpada je u porastu.

Cilj projekta izgradnje kompostane je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima, sve u skladu sa ciljevima zadanim u Zakonu o gospodarenju otpadom. Dodatno, projekt je u skladu s Planom gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., sukladno ciljevima za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu. Pridonosi ukupno cijelom Cilju 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom i podciljevima: 1.3. Odvojeno prikupiti 40 posto mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada, kao i Mjeri 1.3.3. “Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada”.

 

KORISTI PROJEKTA:

Građani će imati izravne koristi od ovog projekta zbog pozitivnog utjecaja na

okoliš, odnosno smanjenja onečišćenja, proizvodnja komposta odvijat će se u kontroliranim uvjetima bez utjecaja atmosferskih prilika čime će se u određenoj mjeri povisiti kvaliteta života. Udruživanjem više jedinica lokalne samouprave u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitije gospodarenje otpadom postiže se, između ostalog, i učinkovito upravljanje potrebnim resursima. Osigurati će se bolji uvjeti zbrinjavanja biootpada što pozitivno utječe na kvalitetu života i zdravlje stanovništva kao posljedica kontroliranog procesa obrade odvojeno prikupljenog biootpada. Neizravno će se projektnim aktivnostima usmjeriti pažnja građana na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odlaganje otpada te njegovu ponovnu uporabu.

Projektom je predviđeno provođenje obrazovnih i promotivnih aktivnosti u svrhu povećanja stope odvojeno sakupljenog biootpada te informiranja javnosti o novom postrojenju.

ŠTO ĆE SE SVE IZGRADITI:

U središnjem dijelu postojeće parcele planira se izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog bio otpada, a koje se sastoji od sljedećih građevina: dvije hale (natkriveni prostor za pripremu materijala i obradu biorazgradivog otpada i natkriveni prostor za naknadno postupanje i dozrijevanje/skladištenje), postrojenje za automatsko pranje podvozja vozila sa separatorom za recirkulaciju vode, tipski kontejner te tipski laboratorijsko-skladišni kontejner. Projekt predviđa i nabavu opreme potrebne za rad, kao što su stroj za prevrtanje hrpa, mobilno sito za prosijavanje komposta, sustav transportera za doziranje i pakiranje komposta.

Građani Koprivnice, ali i okolnih općina, sve više brinu o okolišu, a Komunalac je tu da pruži potrebnu bazu za zajedničke napore u očuvanje okoliša. Građani sve više odvajaju otpad, sve je manje otpada odloženog na odlagalište, a sve se više radi na oporabi korisnog otpada kao i biorazgradivog otpada. Zajedničkim snagama već smo dosegli zavidnu stopu odvojeno prikupljenog otpada, u vrhu smo Hrvatske po odvajanju, a stalnim ulaganjem u infrastrukturu i nove tehnologije Komunalac će zajedno sa svim svojim korisnicima i dalje raditi na očuvanju okoliša i čišćoj budućnosti za generacije koje dolaze.

Skip to content