Javno nadmetanje isklikom na Gradskoj tržnici

Javno nadmetanje isklikom na Gradskoj tržnici

Na temelju  Odluke Uprave broj 7792 / 20 od 14. rujna 2020. godine i čl. 8. Pravilnika o tržnom redu (Glasnik Grada Koprivnice broj 5/04., 3/08., 1/09., 3/09., 2/12., 1/17. i 9/18.) Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje JAVNO NADMETANJE (LICITACIJU) “ISKLIKOM” za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na Gradskoj tržnici u Koprivnici za prigodnu prodaju presadnica, rezanog cvijeća i cvjetnih aranžmana uoči blagdana Svih svetih.

Javno nadmetanje ‘isklikom’ za davanje u zakup prodajnih mjesta uoči blagdana Svih svetih

Skip to content