Počastite svoje biljke DomKom – kompostom prve klase iz Vašeg domaćinstva

Počastite svoje biljke DomKom – kompostom prve klase iz Vašeg domaćinstva

GKP Komunalac Koprivnica bavi se gospodarenjem otpada na području grada Koprivnice i osam okolnih općina. Jedni smo od vodećih komunalnih tvrtki u gospodarenju otpadom na području Hrvatske po odvajanju korisnog otpada iz miješanog komunalnog otpada. 2011. godine otvorili smo kompostanu za obradu biootpada koji se sakuplja sustavom od vrata do vrata putem posuda i vreća na području Koprivnice i okolnih općina i održavanjem zelenih površina grada.

KAKO NASTAJE KOMPOST

Godišnje sakupimo oko 5500 tona biootpada. Obrada biootpada obavlja se aerobnim načinom na otvorenom putem kompostnih hrpa. Prate se svi parametri poput vlage, ph i temperature, a sam proces kompostiranja traje od četiri do šest mjeseci. Konačni proizvod je DomKo – kompost prve klase prema svim obavljenim analizama i može se koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji, uzgoju sadnica, cvijeća kao prvoklasni poboljšivač tla.

Izvješće o rezultatima kemijske analize komposta DomKo – pogledajte ovdje

Godišnje se proizvede oko 1500 tona komposta prve klase prema svim standardima i zakonima te prema normi ISO 14001 i 9001.

DomKo možete kupiti u vrećama i u rinfuzi i to u frakcijama 16×8 mm i 30×30 mm po akcijskim cijenama do kraja godine ili do isteka zaliha.

Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena (kn)
Kompost frakcije

(16×8 mm)

kg 0,12 0,03 0,15
Kompost frakcije (30×30 mm) kg 0,08 0,02 0,10

PRIMJENA

Kvalitetna hranjiva svojstva DomKa omogućuju široku primjenu u raznim granama poljoprivredne proizvodnje.

DomKo preporučujemo koristiti kod pripreme tla za uzgoj povrća, začinskog, ljekovitog i ukrasnog bilja, kod formiranja cvjetnih ploha, prihrane u vinogradarstvu i voćarstvu.

  • Za povrtlarske kulture: miješanjem postojećeg tla s 8-10 l/m² DomKa do dubine 20 cm
  • Za cvjetne gredice: miješanjem postojećeg tla s 8-10 l/m² DomKa do dubine 5-15 cm
  • Priprema supstrata za lončanice: 1 dio DomKa na 3 dijela vrtne zemlje
  • U konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za popravak biogenih svojstava tla preporučena količina DomKa je 20-40 t/ha

GDJE KUPITI DOMKO

Kompost se može kupiti na kompostištu u Herešinu, Marovska 22, a sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 048/636-008.

Kompost možemo dostaviti po cijeni :

– 8,00 kn/km za područje izvan grada Koprivnice.

– 4,00 kn/km dostava lakim dostavnim vozilom do 10 km

– od 150,00 kn po spremniku (zapremina 5-10 m³) do 10 km

Cijene su izražene bez PDV-a

Radno vrijeme kompostišta:

Ljetno radno vrijeme
Ponedjeljak: od 7,00 do 19,00
Utorak – petak: od 7,00 do 15,00
Subota: od 8,00 do 13,00

 

Zimsko radno vrijeme
Ponedjeljak: od 7,00 do 15,00
Utorak – petak: od 7,00 do 15,00
Subota: od 8,00 do 13,00