Kompost DomKo može se kupiti na svim blagajnama Komunalca i na Gradskoj tržnici

Kompost DomKo može se kupiti na svim blagajnama Komunalca i na Gradskoj tržnici

DomKo – kompost prve klase kojeg proizvodi GKP Komunalac na Kompostištu Herešinu od ovog tjedna osim na Kompostištu može se kupiti i na blagajnama Komunalca te na Gradskoj tržnici. DomKo možete kupiti u vrećama i u rinfuzi i to u frakcijama 16×8 mm i 30×30 mm po akcijskim cijenama do kraja godine ili do isteka zaliha.

POPIS PRODAJNIH MJESTA

KOMPOSTIŠTE HEREŠIN

Marovska 22, Herešin

048/636-008

Ljetno radno vrijeme (travanj – listopad)

Ponedjeljak: od 7.00 do 19.00 sati

Utorak – petak: od 7.00 do 15.00 sati

Subota od 8.00 do 13.00 sati

Zimsko radno vrijeme (studeni – ožujak)

Ponedjeljak: od 7.00 do 16.00 sati

Utorak – petak: 7.00 do 15.00 sati

Subota: 8.00 do 13.00 sati

 

GRADSKA TRŽNICA

Đure Estera 1A, Koprivnica

048/621-392

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: od 6.30 do 14.00 sati

Subota: od 6.30 do 13.00 sati

BLAGAJNA KOMUNALAC – UPRAVNA ZGRADA

Mosna 15, Koprivnica

048/251-833

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: od 7.00 do 16.00 sati

BLAGAJNA TRŽNICA

Đure Estera 1A, Koprivnica

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: od 8.00 do 13.00 sati

Subota: 8.00 do 12.00 sati

BLAGAJNA GROBLJE

Ivana Česmičkog 28, Koprivnica

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: 7.00 – 14.00 sati

 

CIJENA

Cijena (kn) PDV Ukupna cijena (kn)
Kompost frakcije 16×8 mm 0,12 kn/kg 0,03 0,15 kn/kg
Kompost frakcije 30×30 mm 0,08 kn/kg 0,02 0,10 kn/kg

Kompost možemo dostaviti po cijeni:

– 8,00 kn/km za područje izvan grada Koprivnice

– 4,00 kn/km dostava lakim dostavnim vozilom do 10 km

– od 150,00 kn po spremniku (zapremina 5-10 m³) do 10 km

Cijene su izražene bez PDV-a

PRIMJENA

Kvalitetna hranjiva svojstva DomKa omogućuju široku primjenu u raznim granama poljoprivredne proizvodnje.

DomKo preporučujemo koristiti kod pripreme tla za uzgoj povrća, začinskog, ljekovitog i ukrasnog bilja, kod formiranja cvjetnih ploha, prihrane u vinogradarstvu i voćarstvu.

  • Za povrtlarske kulture: miješanjem postojećeg tla s 8-10 l/m² DomKa do dubine 20 cm
  • Za cvjetne gredice: miješanjem postojećeg tla s 8-10 l/m² DomKa do dubine 5-15 cm
  • Priprema supstrata za lončanice: 1 dio DomKa na 3 dijela vrtne zemlje
  • U konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za popravak biogenih svojstava tla preporučena količina DomKa je 20-40 t/ha