Zimsko radno vrijeme Reciklažnog dvorišta i Kompostane u Herešinu

Zimsko radno vrijeme Reciklažnog dvorišta i Kompostane u Herešinu

Poštovani građani,

obavještavamo vas da od 2. studenog Reciklažno dvorište Herešin i Kompostana i reciklažno dvorište za građevni otpad prelaze na zimsko radno vrijeme koje vrijedi do kraja ožujka.

NOVA RADNA VREMENA

Reciklažno dvorište Herešin

Ulica Hrvatske državnosti 94, Herešin

+385 (0)48 649 348

Zimsko radno vrijeme (studeni – ožujak)

Ponedjeljak: od 7.00 do 16.00 sati

Utorak – petak: 7.00 do 15.00 sati

Subota: 8.00 do 13.00 sati

 

Kompostana i reciklažno dvorište za građevni otpad

Marovska 22, Herešin

+385 (0)48 636 008

Zimsko radno vrijeme (studeni – ožujak)
Ponedjeljak: od 7.00 do 16.00 sati

Utorak – petak: 7.00 do 15.00 sati

Subota: 8.00 do 13.00 sati