Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak, 4. ožujka, nalazit će se u Kunovec Bregu kod društvenog doma

Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak, 4. ožujka, nalazit će se u Kunovec Bregu kod društvenog doma

GKP Komunalac obavještava mještane Kunovec Brega da u četvrtak, 4. ožujka, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će od 15.00 do 17.00 sati nalaziti kod društvenog doma u Kunovec Bregu.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida

 

Skip to content