Reciklažno dvorište i Kompostana Herešin – prelazak na ljetno radno vrijeme

Reciklažno dvorište i Kompostana Herešin – prelazak na ljetno radno vrijeme

Komunalac Koprivnica obavještava građane da od 1. travnja na ljetno radno vrijeme prelazi Reciklažno dvorište Herešin i Kompostana i reciklažno dvorište za građevinski otpad Herešin. Ljetno radno vrijeme traje do 31. listopada 2021. godine.

 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE HEREŠIN

Ulica Hrvatske državnosti 94, Herešin
048 649 348

LJETNO RADNO VRIJEME (TRAVANJ-LISTOPAD)

PONEDJELJAK – PETAK: OD 7.00 DO 18.00 SATI

SUBOTA: OD 8.00 DO 13.00 SATI

 

KOMPOSTANA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD HEREŠIN

Marovska 22, Herešin

048 636 008

LJETNO RADNO VRIJEME (TRAVANJ-LISTOPAD)

PONEDJELJAK: OD 7.00 DO 18.00 SATI

UTORAK – PETAK: OD 7.00 DO 15.00 SATI

SUBOTA: OD 8.00 DO 13.00 SATI