Play attention sustav učenja u Domu mladih  besplatan za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Koprivnice – upisi u tijeku

Play attention sustav učenja u Domu mladih besplatan za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Koprivnice – upisi u tijeku

Play Attention je sveobuhvatni sustav za uvježbavanje održavanja pažnje nastao kombiniranjem skeniranja moždanih impulsa, kognitivnih vježbi i tehnika oblikovanja ponašanja.

Njegova primjena predstavlja djelotvornu metodu i sustav učenja baziran na neurofeedback tehnologiji za poboljšanje koncentracije kod svih pojedinaca, a naročito kod djece i odraslih s ADHD-om (može se koristiti za djecu od 5 i pol godina dok gornja dobna granica nije ograničena). Primjenom ove metode dolazi do povećanog uspjeha u školi i na radnom mjestu, povećanog samopoštovanja te većeg zadovoljstva životom.

 

Pozitivni pomaci primijećeni su i kod djece s teškoćama iz autističnog spektra (roditelji primjećuju da djeca nakon određenog broja tretmana traže aktivnosti koje dotad nisu), te kod starijih osoba koje boluju od Alzheimera ili demencije (progresija bolesti je usporena).

Usluga Play Attention sustava učenja u Domu mladih počela se pružati od svibnja 2016. godine kada je Grad Koprivnica, Komunalcu dao na upravljanje spomenuti sustav što uključuje potrebnu opremu i program. U ožujku 2021. godine sustav je nadograđen novim softverom te je Dom mladih dobio certifikat za pružanje navedenih tretmana od strane licenciranih i educiranih trenera. Do danas  je kroz program  prošlo 78 korisnika kroz 1824 održana tretmana. Od navedenog Svi korisnici su djeca osnovnoškolske dobi.

Tretmani su besplatni za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Koprivnice dok se za sve ostale korisnike naplaćuje 50,00 kn po dolasku. Tretmane provode licencirani treneri Play attention sustava.

Prijave su otvorene putem elektroničke pošte dom.mladih@komunalac-kc.hr, gdje je dovoljno poslati svoje podatke i kontakt telefon te željeni termin nakon kojeg će vas kontaktirati licencirani trener i dogovoriti sve detalje.

Dosadašnji rezultati kod djece su pozitivni. Sami grafikoni u programu pokazuju promjene, ono što je bitno je da su nam povratne informacije koje dobivamo od roditelja, posebno kod djece kojoj je dijagnosticiran ADHD,  pozitivne i oni stvarno uočavaju promjene. Djeca se lakše usmjere u svakodnevne zadatke, brže pišu zadaću, ne naljute se lako zato što su obeshrabreni, smireniji su i sl.

Više o Play attention sustavu učenja:

Zašto ga koristiti?

Play Attention pomaže pojedincu – djetetu ili odrasloj osobi – da uvidi svoj potencijal u kontroli pažnje i ponašanja te da ga u velikoj mjeri i poboljša.

Kao vodeća tehnologija u edukativnim, kognitivnim i bihevioralnim intervencijama kod osoba s ADHD-om, Play Attention :

  • Razvija održavanje pažnje
  • Pospješuje ignoriranje ometajućih sadržaja (distraktora)
  • Razvija vještine pamćenja
  • Pospješuje završavanje zadataka
  • Razvija vještine organiziranja

Play Attention sustav koristi NASA kod treniranja astronauta.

Kako radi?

Play Attention se sastoji od BodyWave narukvice koja se postavlja na nogu ili ruku te od programa koji sadrži video-igrice. BodyWave narukvica šalje podatke o moždanoj aktivnosti u igricu – na taj način vi u potpunosti svojom pažnjom i koncentracijom na zadatak kontrolirate tijek igrice!

Nakon završene igrice program vam daje povratnu informaciju o razini vaše pažnje. Na ovaj način uviđate kako se osjećate kada ste potpuno usmjereni na zadatak te razvijate vještine koje pomažu u koncentraciji i uspješnom učenju. Uvježbavanjem održavanja pažnje u zadacima koji nisu stimulativni ili koji sadrže razne ometajuće podražaje vi također uvježbavate kako smanjiti vrijeme pisanja zadaće, više se usmjeriti na školske satove, lakše pratiti upute te ignorirati podražaje iz okoline.

Svi mogu imati koristi, neovisno o dobi, spolu, zanimanju ili školovanju!

Kada se primjećuju prvi pozitivni pomaci?

Prve rezultate u većini slučajeva možete primijetiti nakon 20 tretmana (bolje vještine slušanja, lakše započinjanje zadataka, samostalno započinjanje domaće zadaće, bolja organiziranost). Kako bi se ostvario dugotrajni napredak, potrebno je izvršiti 40 tretmana (60 ukoliko postoje i bihevioralni problemi). Jednom usavršene vještine uz pomoć Play Attention-a ostaju dugoročno jer ih koristite u svakodnevnom životu.

Kognitivne igre

Kognitivne vještine pospješuju se igranjem igara (sveukupno šest), koje su osmišljene na način da grafički i podražajno nisu stimulativne niti atraktivne pa interes osoba s brojem odrađenih tretmana opada, no tek tada okolina, a i sama osoba počinje primjećivati napredak.

Kognitivne igre koje djeca igraju su:

Izdržljivost pažnje

Ova igra će vas naučiti kako usmjeriti i održati pažnju. Naučit ćete kako razviti usmjeravanje pažnje na nisko stimulirajuće aktivnosti na duži period vremena.

Vizualno praćenje

Vizualno praćenje naučit će vas održavati pažnju dok vizualno pratite objekte i osobe koje se nasumično kreću. Ova igra može pomoći u razredu, tj. u praćenju nastave dok se učitelj/učiteljica kreće po razredu.

Usmjerenost na zadatak

Ova vježba uči vas kako što brže započeti zadatak i ostati fokusiran sve dok aktivnost ne završi, što nije uvijek lako osobama koja se muči s održavanjem pažnje.

Diskriminativno procesiranje

Naučit će vas kako primiti različite dijelove informacija i prepoznati što je bitno, a što možete ignorirati.

Kratkoročno pamćenje

Uči vas kako procesirati informacije (vizualne i auditivne) i zadržati ih dovoljno dugo u kratkoročnom pamćenju. Ova vježba pomaže u razvijanju vještine pamćenja datuma, imena, popisa i raznih činjenica.

Transfer (most)

Završavanje zadataka je vještina koju svi mogu usavršiti, bilo da imaju ADD/ADHD ili neki od problema u učenju. Taj zadatak može biti domaća zadaća, plaćanje računa ili čišćenje. Možete naučiti kako završiti bilo koji zadatak u što kraćem vremenskom roku.

Za sve informacije kao i dogovor oko termina, možete nas kontaktirati na:

Dom mladih

Hrvatske državnosti 10

48000 Koprivnica

dom.mladih@komunalac-kc.hr
https://www.facebook.com/dommladihkoprivnica

 

Skip to content