Postavljena nova urbana oprema u gradskom parku

Postavljena nova urbana oprema u gradskom parku

U gradskom parku u središtu grada od početka godine krenula je zamjena urbane opreme (klupa i koševa za smeće). Od 64 komada koševa za smeće zamijenjeno je njih 19 kod paviljona i fontane, a ostalih 45 biti će zamijenjeno uskoro. Novi će biti postavljeni na postojeća mjesta, uz klupe na šetnicama. Zaposlenici Komunalca postavili su u gradskom parku i 14 novih baroknih klupa.

Stare koševe (30-tak komada) zaposlenici Komunalca obnovit će i postaviti na druge lokacije u gradu gdje će biti potrebno, a na sajmištu je već postavljeno 10 takvih obnovljenih koševa.