OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u sklopu kompleksa Kampus

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u sklopu kompleksa Kampus

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 1397 / 21. od 15. travnja 2021. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu  Grada Koprivnice, koji je dan na upravljanje  Komunalcu d.o.o. Koprivnica, i to poslovni prostor u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici – objekt bivša Upravna zgrada Kampusa.

Javni natječaj pogledajte OVDJE.