U Koprivničkim Bregima održana Zelena čistka

U Koprivničkim Bregima održana Zelena čistka

Protekle subote u Koprivničkim Bregima održana je akcija Zelena čistka u povodu Dana planeta Zemlje, a organizator je bilo Lovačko društvo Zec. Komunalac je osigurao kontejner za prijevoz prikupljenog otpada.

Akciji su se priključili učenici i djelatnici Osnovne škole Koprivnički Bregi, članovi UDVDR-a ogranka Koprivnički Bregi i načelnik Mario Hudić. 

Unatoč lošijem vremenu, uspješno je odrađena akcija čišćenja prirode na više lokacija u općini, na kojima je nažalost prikupljena veća količina raznog otpada kojeg su bacili neodgovorni pojedinci. 

– Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u akciji i posebno organizatoru Lovačkom društvu Zec, a mještane pozivamo da budu savjesni i da ne bacaju otpad u prirodu, već da ga razvrstavaju i predaju sukladno naputcima Općine i Komunalca, partnera za zbrinjavanje otpada, te koriste i sve dodatne mogućnosti za odlaganje otpada koje imaju na raspolaganju u općini (npr. mobilno reciklažno dvorište, periodično sakupljanje glomaznog otpada). Ovim putem molimo sve neodgovorne pojedince da ne odlažu otpad na neodgovarajućim lokacijama u prirodi jer će svi takvi uočeni postupci biti prijavljeni i sankcionirani – kazao je načelnik Mario Hudić.

 

Tekst i fotografije: Općina Koprivnički Bregi

Skip to content