Zelena čistka – u subotu velika akcija čišćenja divljih odlagališta

Zelena čistka – u subotu velika akcija čišćenja divljih odlagališta

Grad Koprivnica i Komunalac i ove godine priključuju se akciji Zelena čistka koja se obilježava u povodu Dana planeta Zemlje. Riječ je o građanskoj inicijativi koja se u Koprivnici provodi više od 10 godina, a čiji je cilj, osim čišćenja divljih odlagališta otpada, osvijestiti građane o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom.

Datum provedbe Zelene čistke je 24. travnja 2021.godine, s početkom u 9.00 sati, dok je okupljanje previđeno u 8.30 sati na Sajmištu kod Oružane.

Za akciju čišćenja ove godine odabrane su tri lokacije na području mjesnih odbora grada Koprivnice.

  • MO Starigrad (Mlinarska ulica), kč.br. 1752 k.o. Jagnjedovec grad,
  • MO Draganovec (Petrov dol) kč.br. 13576/3 k.o. Koprivnica,
  • MO Ledinska (šuma Šalovica) kč.br. 5171 k.o. Koprivnica.

Uz Grad Koprivnicu i Komunalac sudionici Zelene čistke su Udruga Kopriva Koprivnica, Hrvatske šume (Podružnica Koprivnica) i Udruga Lipa. 

Grad Koprivnica za potrebu provedbe čistke svim sudionicima osigurat će zaštitne rukavice i vreće za prikupljanje otpada, dok će Komunalac osigurati kontejnere i komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Ovim putem pozivamo Vas da se priključite akciji te da zajedno naš grad učinimo ljepšim i čišćim.

Prijave za sudjelovanje na mail:  ivana.ledinski.cvetkovic@koprivnica.hr.