Komunalac Koprivnica i Općina Legrad sklopili ugovor o upravljanju Reciklažnim dvorištem Legrad

Komunalac Koprivnica i Općina Legrad sklopili ugovor o upravljanju Reciklažnim dvorištem Legrad

U ponedjeljak, 3. svibnja, na Reciklažnom dvorištu Legrad potpisan je ugovor o povjeravanju na upravljanje tog objekta Komunalcu Koprivnica. Ugovor su potpisali Ivan Sabolić, načelnik Općine Legrad, i Nataša Tetec, predsjednica Uprave Komunalca. Reciklažno dvorište Legrad sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Vrijednost projekta je 3.041.937 kuna dok je Fond sufinancirao iznos od 1.604,494 kune. Potpisivanjem ovog ugovora Komunalac d.o.o. bit će zadužen za upravljanje reciklažnim dvorištem u Legradu čime će se zasigurno povećati postotak odvojenog prikupljanja otpada i smanjiti količina otpada koji se odlaže na odlagalište i divlje deponije.

– Zahvaljujući reciklažnom dvorištu te dobroj suradnji Općine Legrad i Komunalca, kvaliteta života će biti na puno višoj razini, a povećat će se i svijesti lokalnog stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, zaštite okoliša i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Ovom prilikom pohvalila bi sve mještane Općine Legrad jer zahvaljujući njima Općina Legrad bilježi sve veći postotak odvojeno prikupljenog otpada, tako da je u 2020 godini stopa odvojeno prikupljenog otpada iznosila više od 30 % – rekla je Nataša Tetec.

Ivan Sabolić, načelnik Legrada, istaknuo je kako Općina već dugi niz godina odlično surađuje s tvrtkom Komunalac te vjeruje da će se ovom suradnjom ostvariti i zadane kvote odvajanja otpada do kraja godine.

– Sve jedinice lokalne samouprave imaju problema s divljim odlagalištima, no situacija se popravlja jer dobivamo spremnike za odvojeno prikupljanje, imamo zelene otoke, a ovakva reciklažna dvorišta dodatno doprinose da se nova ilegalna odlagališta ne stvaraju – kazao je načelnik Sabolić.

Potpisivanju ugovora i otvorenju Reciklažnog dvorišta Legrad prisustvovao je i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić koji je zahvalio Komunalcu na tome što je grad Koprivnica već sada na više od 55% odvojenog otpada, a cilj je RH da do 2030. budemo na 60%.

– U sljedećih godinu, do godinu i pol dana ostvarit ćemo ono što RH želi ostvariti u sljedećem desetljeću. Drago nam je da je Komunalac našao partnere i u okolnim općinama, i uopće nisam sumnjao da će Općina Legrad biti jedna od prvih takvih s obzirom na to da načelnik sa suradnicima radi dobar posao na području povlačenja sredstava iz europskih fondova i na području zaštite okoliša – kazao je Mišel Jakšić.

U Reciklažnom dvorištu Legrad svi mještani općine besplatno će moći zbrinuti sav reciklabilni otpad, a uskoro će biti obaviješteni o radnom vremenu.