Obavijest – Kompostana Herešin

Obavijest – Kompostana Herešin

Komunalac Koprivnica obavještava građane da se biorazgradivi i građevni otpad neće zaprimati na Kompostani Herešin u srijedu, 14. srpnja, od 8 do 12 sati.

Molimo vas da ovu obavijest uvažite.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Komunalac Koprivnica