Otvoreni Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu nekretnine Bazeni Cerine u Koprivnici

Otvoreni Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu nekretnine Bazeni Cerine u Koprivnici

Sukladno Odluci Uprave broj: 2850/21 od 17. kolovoza 2021. godine, Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica, raspisuje Otvoreni Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu nekretnine Bazeni Cerine u Koprivnici, Miroslava Krleže 81 (u krugovima).

Dokumentacija Javnog natječaja:

Otvoreni Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu nekretnine Bazeni Cerine u Koprivnici