Javni natječaj za davanje u zakup skladišnog prostora u dijelu zgrade broj 43 i  57 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Javni natječaj za davanje u zakup skladišnog prostora u dijelu zgrade broj 43 i 57 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 2962/21 od 30. 08. 2021. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje Otvoreni javni natječaj za davanje u zakup skladišnog prostora u dijelu zgrade broj 43 i  57 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici.

Natječajna dokumentacija:

Javni natječaj za davanje u zakup skladišnog prostora u dijelu zgrade broj 43 i 57 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Tlocrt objekt 43_6
Tlocrt objekt 57_16