Održana sjednica savjeta za gospodarenje otpadom

Održana sjednica savjeta za gospodarenje otpadom

Sudionici sustava zajedničkog gospodarenja otpadom koji čine Grad Koprivnica, općine Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski i Sokolovac, te Komunalac d.o.o. Koprivnica su održali zajedničku sjednicu savjeta za gospodarenje otpadom. Teme sjednice su bile aktualne promjene u sustavu gospodarenja otpadom u vidu donesenih novih propisa te stanje u sustavu zajedničke provedbe mjera gospodarenja otpadom.

 

Na sjednici su prisutni upoznati s novim Zakonom o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 31. srpnja ove godine i rezultatima zajedničkog gospodarenja otpadom.  Kao zajednički uspjeh osobito je istaknuto povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada kod svih jedinica lokalne samouprave (za prosječno 17,87% od uspostavljanja sustava zajedničkog gospodarenja otpadom), a ujedno su raspravljeni izazovi u daljnjem približavanju zacrtanim zajedničkim i pojedinačnim ciljevima jedinica lokalne samouprave.

 

Naglasak je stavljen i na poslovne aktivnosti koje Komunalac d.o.o. Koprivnica sustavno provodi kako bi se zadovoljile propisane norme te zakoni i podzakonski akti Republike Hrvatske i Europske unije, te je utvrđena daljnja predanost Komunalca d.o.o. Koprivnica zadovoljavanju svih kriterija i mjera učinkovitog gospodarenja otpadom te zajedničko usmjerenje na princip kružnog gospodarstva u najvećoj mogućoj mjeri.