JAVNI NATJEČAJ U KRUGOVIMA za  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ U KRUGOVIMA za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o.

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 3961/21. od 12. 11. 2021. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ U KRUGOVIMA za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  KOMUNALCA d.o.o.

Predmet ponude je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili pod upravljanjem KOMUNALCA d.o.o

Detalje natječaja pronađite OVDJE.