Kompostana Herešin završena i prije propisanog roka, na godinu će prerađivati 9000 tona biootpada

Kompostana Herešin završena i prije propisanog roka, na godinu će prerađivati 9000 tona biootpada

Projekt izgradnje Kompostane Herešin bit će završen i prije planiranog roka, rečeno je danas na završnoj konferenciji projekta „Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu“.

Od početne pa do završne konferencije proteklo je svega godinu dana.

Kako je pojasnila voditeljica projekta Robertina Zdjelar, cilj projekta bio je smanjiti količinu otpada koja se odlaže na odlagalište.

– Ideja je bila pronaći rješenje za otpad koji je najiskoristiviji, a to je biootpad, da se na kućnom pragu sakuplja, i da ga se tehnološki ubrzano i u kvalitetnim uvjetima preradi u kompost – rekla je voditeljica projekta.

Projekt je počeo na Dan grada Koprivnice 2019., godine, a po ugovoru bi trebao završiti 04. siječnja 2022., no vrlo vjerojatno bit će završen još u ovoj godini.

– Ishodili smo uporabnu dozvolu te dozvolu za gospodarenje otpadom, kompostana je u probnom radu polučila očekivane rezultate. Iduća godina je referentna godina u kojoj pravdamo cijeli kapacitet od 9000 tona prerađenog biootpada – pojasnila je Zdjelar.

Zamjenica gradonačelnika Koprivnice Ksenija Ostriž kazala je kako je koprivnička priča oko razdvajanja otpada krenula još davno prije, s izgradnjom pročistača otpadnih voda, a s bio kompostanom dodan je još jedan važan segment u priču o odvajanju otpada.

Kako je navela Ostriž, koprivnička Kompostana već sada je razlog posjeta brojnih delegacija, od Brazila do onih iz susjednih država.

Dolaze se uvjeriti i sami, na licu mjesta, u koprivnički primjer gospodarenja otpadom.

– Dokazali smo da je moguće urediti projekte odlaganja otpada u kratkom vremenu, da ne treba za nešto 10 do 15 godina, a da bude prihvatljivo i za okoliš i za ljude – rekla je Ostriž.

Tehnički koordinator projekta i direktor sektora gospodarenjem otpadom Saša Grubačević predstavio je što se sve od mehanizacije i opreme nabavilo, da bi kompostana mogla funkcionirati u punom opsegu.

Na kvalitetnom poslu Komunalcu je čestitao gradonačelnik Mišel Jakšić, a zadovoljna odrađenim projektom bila je i predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec.

Završnoj konferenciji prisustvovao je i Đuro Horvat, direktor Tehnixa, tvrtke koja je bila zadužena za tehnički opremanje i izgradnju koprivničke Kompostane.

On je u ime dobre suradnje Gradu Koprivnici uručio zahvalnicu.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014. – 2020.

Vrijednost projekta je 14,3 milijuna kuna od čega je devet milijuna kuna prihvatljivih troškova, od toga 50 posto od strane Fonda za zaštitu okoliša u energetsku učinkovitost  i Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada se zove Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), odnosno Europske unije. Osim dogradnje i opremanja kompostane, projekt uključuje i obrazovne aktivnosti kako bi se povećala svijest građana o potrebi pravilnog odvajanja korisnog otpada te smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište.

Projektno područje je uslužno područje Komunalca, Grad Koprivnica, osam prigradskih naselja te općine Drnje, Đelekovec, Legrad, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac čiji su načelnici također prisustvovali danas na završnoj konferenciji, te predstavnici komunalnih poduzeća grada Križevca, Samobora i Ludbrega. Nakon konferencije svi zainteresirani mogli su u obilazak same kompostane.