Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za 2022. godinu

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za 2022. godinu

Mobilno reciklažno dvorište i u 2022. godini nastavit će s obilaskom prigradskih naselja (četiri puta godišnje) i općina (tri puta godišnje).

Raspored obilazaka možete pogledati OVDJE.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina odvojeno prikupljenog otpada u mjestu stanovanja, a u pet godina građani su na ovaj način predali više od 11 tona raznog otpada.

Odvojeno prikupljeni otpad u mobilnom reciklažnom dvorištu

 • električna i elektronička oprema – 4867 kg
 • glomazni otpad – 2005 kg
 • tekstil – 1029 kg
 • metalna ambalaža – 814 kg
 • plastična ambalaža – 537 kg
 • staklena ambalaža– 492 kg
 • gume – 299 kg
 • papir i karton – 206 kg
 • plastika – 188 kg
 • motorna, strojna i maziva ulja – 152 kg
 • staklo – 109 kg
 • baterije i akumulatori – 92 kg
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari – 89 kg
 • ostalo
shares