Novi raspored odvoza otpada za 2022. godinu

Novi raspored odvoza otpada za 2022. godinu

Komunalac Koprivnica obavještava građane da je na internetskoj stranici komunalac-kc.hr objavljen novi raspored odvoza otpada za 2022. godinu. Raspored možete pogledati OVDJE.

Od siječnja 2022. godine vrijedit će nova rajonizacija i novi raspored odvoza otpada, a svako kućanstvo dobit će obavijest s novim rasporedom odvoza. Molimo građane da obrate pažnju na nove dane u tjednu u kojima će se odvoziti pojedina vrsta otpada. Popis ulica i mjesta abecednim redom možete pogledati OVDJE.

Koprivnica i prigradska naselja sada su podijeljeni na 15 rajona koji su rasporedom prilagođeni učinkovitijem i ekonomičnom sakupljanju otpada, a promjene s ciljem boljeg gospodarenja otpadom napravljene su i za općine Molve, Drnje, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Sokolovac (dio) i Novigrad Podravski, općine u kojima Komunalac prikuplja otpad. Odvoz otpada iz općina Legrad, Koprivnički Bregi, Sokolovac (dio) i vikend naselja ostaje isti.

 

ODVOZ OTPADA – NOVO

Molimo građane da se pridržavaju rasporeda odvoza kojeg su dobili na kućnu adresu te obrate pažnju na eventualne promjene u danima odvoza.

 

OPĆINA MOLVE (Molve, Repaš, Gornja Šuma, Molve Ledine, Sekuline, Kiševe Grabe, Molve Grede) – RAJON 16

UTORAK – papir, plastika

ČETVRTAK – miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad

 

OPĆINA DRNJE (Drnje, Torčec, Botovo) – RAJON 17

SRIJEDA – papir, plastika

ČETVRTAK – miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad

 

OPĆINA ĐELEKOVEC (Đelekovec, Imbriovec) – RAJON 18

SRIJEDA – papir, plastika

ČETVRTAK – miješani komunalni otpad

PETAK – biorazgradivi otpad

 

OPĆINA LEGRAD (Legrad, Veliki Otok, Mali Otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Antolovec, Zablatje) – RAJON 19

PETAK – Miješani komunalni otpad, papir, plastika, biorazgradivi otpad

 

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC – (Koprivnički Ivanec, Kunovec, Goričko, Pustakovec, Botinovec) – RAJON 20

UTORAK – miješani komunalni otpad

PETAK – papir, plastika, biorazgradivi otpad

 

OPĆINA SOKOLOVAC (Hudovljani, Brezine Vinogradi, Rovištanci, Peščenik, Gornja Velika, Donja Velika, Brđani Sokolovački, Paunovec, Panovljani, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Gornje Gorice, Mala Mučna, Srijem, Kamenica, Široko Selo, Miličani, Kamenik, Ladislav, Trnovac, Velika Branjska, Vina, Mala Branjska) – RAJON 21

PONEDJELJAK – miješani komunalni otpad

ČETVRTAK – biorazgradivi otpad

PETAK – papir, plastika

 

OPĆINA SOKOLOVAC (Sokolovac – Bilogorska, Dabrava, Kalnička, Koprivnička, Križevačka, Lještak, Trg Dr. T. Bardeka, Lepavina-Grabiki, Donjara, Kmeti (Manastir), Rijeka Koprivnička, Prnjavor, Grdak, Veliki Botinovac, Mali Botinovac, Vrhovac Sokolovački, Jankovac, Mali Grabičani, Domaji, Mali Poganac, Velika Mučna) – RAJON 22

UTORAK – miješani komunalni otpad, papir, plastika

ČETVRTAK – biorazgradivi otpad

 

VIKEND NASELJA ŠODERICA I ČINGI-LINGI – RAJON 23

PONEDJELJAK – miješani komunalni otpad, papir, plastika

ČETVRTAK – biorazgradivi otpad

 

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI (Koprivnički Bregi, Jeduševac, Glogovac) – RAJON 24

SRIJEDA – papir, plastika

ČETVRTAK – biorazgradivi otpad

PETAK – miješani komunalni otpad

 

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI (Novigrad Podravski, Borovljani, Delovi, Javorovac, Plavšinac, Srdinac, Vlaislav) – RAJON 25

PONEDJELJAK – miješani komunalni otpad, papir, plastika

ČETVRTAK – biorazgradivi otpad

 

 

 

 

 

Skip to content