Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 12 Koprivnica

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 12 Koprivnica

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u UTORAK, 19. TRAVNJA, obavljati odvoz glomaznog otpada u ulicama koje spadaju u RAJON 12:

A. Mihanovića, Bilogorska, Braće Malančec, Ciglana, Cinderišće, Cvjetna, I. G. Kovačića, I. Hiršla, Ivana Gundulića, M. Krmpotića, Mariškina, R. Horvata, Ruđera Boškovića, S. Miklaužića, Stanka Sulimanovića, Starogradska, Špoljarska.

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i OVDJE, a potrebno ju je predati najkasnije do 12. travnja. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Sljedeći termin odvoza glomaznog otpada u rajonu 12 je 21. studenog kada će se besplatno odvoziti otpad kućanstvima koja u veljači nisu predala glomazni otpad.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta i tvari koje spadaju u glomazni otpad pronađite OVDJE.