OBAVIJEST o ponovnom otvaranju Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro

OBAVIJEST o ponovnom otvaranju Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro

Poštovani korisnici,

s danom 02.5.2022. godine ponovno se otvara Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2022. godinu.