Mobilno reciklažno dvorište u utorak, 13. rujna, nalazit će se u općini Sokolovac

Mobilno reciklažno dvorište u utorak, 13. rujna, nalazit će se u općini Sokolovac

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općine Sokolovac da u utorak, 13. rujna, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u naseljima općine Sokolovac nalaziti prema sljedećem rasporedu:

LEPAVINA – kod vatrogasnog doma                 07.30 – 08.30 sati

VELIKI BOTINOVAC – kod društvenog doma          08.45 – 09.45 sati

SOKOLOVAC – kod društvenog doma             10.00 – 11.00 sati

SRIJEM – kod društvenog doma                        11.15 – 12.15 sati

TRNOVAC SOKOLOVAČKI – kod društvenog doma        12.30 – 13.30 sati

HUDOVLJANI – kod društvenog doma             13.45 – 14.45 sati

VELIKA MUČNA – kod društvenog doma        15.00 – 16.00 sati

 

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida