OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na Florijanskom trgu 14 u Koprivnici

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na Florijanskom trgu 14 u Koprivnici

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 4387/22 od  14. studenoga 2022. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na Florijanskom trgu 14 u Koprivnici (k.č.br: 1108 k.o. Koprivnica)

Predmet zakupa je prostor u vlasništvu Grada Koprivnice kojega je Grad Koprivnica dao na upravljanje Gradskom komunalnom poduzeću KOMUNALAC d. o. o., a koji se sastoji od:

  • Poslovnog prostora na Florijanskom trgu kbr. 14 u Koprivnici površine 87,20 m2
  • Zajedničkog prostora koji se dijeli sa susjednim zakupnikom površine 13,70 m2

Detalje natječaja pronađite OVJDE