Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 13 Koprivnica

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 13 Koprivnica

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u SRIJEDU, 23. STUDENOG, obavljati odvoz glomaznog otpada u ulicama koje spadaju u RAJON 13:

A. G. Matoša, Dubovec, G. Karlovčana, Hrvatske Državnosti, J. J. Strossmayera, Križevačka Ulica, Krste Hegedušića, Lj. Posavskog, Trg kralja Zvonimira, V. Nazora, Vinička.

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i OVDJE, a potrebno ju je predati najkasnije do 16. studenog. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta i tvari koje spadaju u glomazni otpad pogledajte OVDJE.

Skip to content