U Novigradu Podravskom zasadili zelenilo na dječjim igralištima

U Novigradu Podravskom zasadili zelenilo na dječjim igralištima

Općina Novigrad Podravski je sa tvrtkom Komunalac d.o.o. Koprivnica zasadila stabla na dječjim igralištima na području svoje općine. Želja je bila osigurati djeci prilikom igre prijeko potrebni hlad i što kvalitetniji zrak, a to se najbolje može postići sadnjom stabala. Na ovaj način osim što su im osigurani bolji uvjeti za igru, djeca se educiraju o važnosti i dobrobiti sadnje stabala. Odabrane su vrste koje svojim cvjetovima, bojom  i oblikom lista još potiče djecu na igru, istraživanje i primjećivanje razlika.