Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Poštovani korisnici naših usluga,

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, pogrebnim uslugama i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP principima i Codex Alimentariusu.

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketu koja će nam služiti za njihovo poboljšanje. Vaše nam je mišljenj bitno, stoga vas molimo da prilikom ispunjavanja ankete navedete svoje prijedloge i mišljenje o kvaliteti rada i usluga našeg poduzeća. Anketa je anonimna.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Anketa o zadovoljstvu korisnika