Komunalac ovog i sljedećeg tjedna odvozi božićna drvca, osim za kompost, služit će i za mrijest ribe

Komunalac ovog i sljedećeg tjedna odvozi božićna drvca, osim za kompost, služit će i za mrijest ribe

Odvoz starih božićnih drvaca s područja grada Koprivnice započeo je ovog ponedjeljka, a građani drvca mogu odložiti na zelene otoke do sljedećeg ponedjeljka, 16. siječnja 2023. godine.

Drvca sakupljaju radnici Sektora zelenih površina te ih odvoze na Kompostanu Herešin gdje će se usitniti i zajedno s ostalim biootpadom pretvoriti u kompost prve klase DomKo. U Kompostanu Herešin građani sami mogu dovesti svoja drvca, ili ih odložiti na jedan od 62 zelena otoka u gradu.

Dio drvaca u ponedjeljak su zaposlenici Sektora zelenih površina odvezli na jezero Šodericu gdje će članovi Zajednice sportsko-ribolovnih klubova Koprivnica borove iskoristiti kao buduća mrjestilišta riba. Naime, borovi se postavljaju na dno jezera gdje zaklon pronalazi riba smuđ i tu se mrijesti. Ovo je odličan i prirodan način prirodnog poribljavanja, a borove će rasporediti kod otoka na Šoderici i na još nekim jezerima te će pridonijeti povećanju populacije smuđa.